Bijwerken van velden in document vanuit macro

Microsoft Word bied binnen VBA geen mogelijkheid om alle document eigenschappen te verversen. VBA kan dit wel via losses onderdelen in het document maar dit is vrij omslachtig. Onderstaande VBA-code werkt het hele document bij.

Sub UpdateAllFields()
   Dim oStory As RangeDim, oField As Field
   For Each oStory In ActiveDocument.StoryRanges
     For Each oField In oStory.Fields
       oField.Update Next
     oField Next
   oStory
End Sub