A- A A+

User informatie dynamisch bijhouden in Microsoft Office

het onderstaande script zorgt er voor dat gebruikers bij een Mandatory Profile niet iedere keer hun informatie hoeven in te geven bij starten van Microsoft Office. Daarnaast wordt de informatie op de juiste wijze steeds bijgewerkt vanuit de Active Directory.

Dit script kan bijvioorbeeld gebruikt worden tijdens het aanmelden met RES Workspace Manager, of in een aanmeldscript.

Het script:

on error resume next

Dim objFSO, WshShell
const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
const HKEY_CURRENT_USER  = &H80000001

strCompanyname = “<geef hier uw company naam in>”

strComputer = "."
Set objSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo")
Set objCurrentUser = GetObject("LDAP://" & objSysInfo.UserName)
WScript.Echo objCurrentUser.givenName 
WScript.Echo objcurrentuser.lastname
wscript.Echo objcurrentuser.Fullname
wscript.Echo objcurrentuser.initials

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

MakeReg "UserInfo"
MakeReg "userInfoHide"

Sub MakeReg(strKey)
  WriteReg "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\" & strKey & "\UserName",        strCompanyname, "REG_SZ"
  WriteReg "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\" & strKey & "\CompanyName", strCompanyname,  "REG_SZ"
  WriteReg "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\" & strKey & "\UserInitials",       objcurrentuser.initials, "REG_SZ"
  WriteReg "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\" & strKey & "\UserName",        objcurrentuser.Fullname, "REG_SZ"
  WriteReg "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\" & strKey & "\UserInfohide",     "Generalhide", "REG_SZ"
End Sub

Sub WriteReg(strKey, strValue, strType)
  WshShell.RegWrite strKey, strValue, strType   
End Sub

wscript.Echo "Klaar"