File verplaatsen en hernoemen met ophogen ten behoeve van PBEM game (VGA Planets)

Op tweakers kwam er een leuk artikel naar boven voor het verplaatsen van een bestand aan de hand van een dynamische numerieke extensie. De vraag was om dit te bewerkstelligen aan de hand van standaard .CMD-prompt in plaats van VB-Scripting.

Het originele draadje op Tweakers is hier. Uiteindelijke kwamen we tot het volgende script......

Lees meer...

In 1 keer alle event logs leeg maken op Windows Vista, 7, 8, 2008 (R2) en 2012

Het script

Onderstaand het simpele script:

@ECHO OFF
FOR /F %%a IN ('wevtutil.exe el') DO wevtutil cl "%%a"

De uitleg

Het FOR-commando kan output van een executable verwerken. Door /F = File als input te gebruiken kan het FOR-commando door een lijst heen werken welke normaal tussen de ()-jes gespecificeerd staat, normaal is dit een tekst bestand. Door echter '-jes te gebruiken wordt het commando tussen deze '-jes (in dit geval wevtutil.exe el) uitgevoerd en de uitvoer hiervan via StdOut doorgegeven aan het FOR-commando. Het commando 'wevtutil.exe el' list alle event-logs. el = enumerate logs. Door de uitvoer te gebruiken in combinatie met "wevtutil cl "%%a" worden alle event-logs schoon gemaakt. wevtutil cl = clear log.