A- A A+

Dubbele foldernamen na toepassen van folder omleiding

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Natuulijk valt dit op te lossen, en wel met het volgende script:

;Windows Registry Editor Version 5.00
;<PFNAME>REX XA 65 - Remove Duplicate Personal Folders</PFNAME>
[HKEY_CURRENT_USER\]
@=""
[HKEY_CURRENT_USER\Software]
@=""
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft]
@=""
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows]
@=""
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion]
@=""
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies]
@=""
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum]
@=""
"{DFFACDC5-679F-4156-8947-C5C76BC0B67F}"=dword:00000001