Verwijderen C:\Windows.old

Sinds enige tijd is Windows Server 2012 R2 uit en zijn er velen welke een in-place upgrade uitvoeren van Windows Server 2012 naar Windows 2012 R2. Daarnaast zijn er inmiddels een hoop mensen welke een upgrade naar Windows 8.1 en 10 hebben uitgevoerd.

Na de installatie van de upgrade blijft altijd de folder C:\Windows.old achter. Helaas neemt deze folder behoorlijk wat ruimte in beslag en is het beter deze weg te halen. Nu kan dat op drie verschillende methoden:

  1. Rechtstreeks wissen – Nadeel, het systeem gaat stuk, als het al lukt om het te doen vanwege de rechten;
  2. Doormiddel van Disk Cleanup – Nadeel, Je moet Desktop Experience installeren op een server;’
  3. Doormiddel van een script – Nadeel, je hebt junction.exe nodig uit de Windows SysInternals Suite.

De methodiek waar wij voor kiezen is nummer 3. Hiervoor volgt het onderstaande Powershell Script. Dit script gaat er van uit dat junction.exe is te vinden in het huidige PATH.

# Script to remove windows.old after an upgrade
# Assumes path to sysinternals is in the PATH env variable
$ErrorActionPreference = "Inquire"
junction.exe -accepteula -s -q C:\windows.old | out-file $env:temp\juncts.txt -force
foreach ($line in [System.IO.File]::ReadLines("$env:temp\juncts.txt"))
   {
    if ($line -match "^\\\\")
       {
         $file = $line -replace "(: JUNCTION)|(: SYMBOLIC LINK)",""
           & junction.exe -d "$file"
       }
    }
takeown /F C:\windows.old /R /D Y
echo y | cacls C:\windows.old /T /G Everyone:F

rm C:\windows.old -recurse -force
rm "$env:temp\juncts.txt" -force

Sla bovenstaande script op als Clean2012R2Upgrade.ps1 en voer deze uit vanuit powershell.

Dubbele foldernamen na toepassen van folder omleiding

In veel situaties wordt er gebruik gemaakt van Folder redirection. En in veel situaties gaat dit goed, tot je in een zeer beveiligde omgeving komt en er onderdelen in Windows zijn uitgeschakeld. Bijvoorbeeld de weergave van Libraries uitschakelen om maar iets te noemen.

Het nadeel van Folder Redirection is dat het voor kan komen dat alle omgeleide folders dubbel worden weergegeven. Dus twee keer “Mijn Documenten”, twee keer “Mijn Afbeeldingen” etcetera. Hierdoor wordt het zeer onoverzichtelijk en kan de situatie ontstaan dat gebruikers de data naar een foute lokatie schrijven. Zeer problematisch als dat het tijdelijke profiel is in een omgeving met Mandatory Profiles....

Lees meer...

Connectie probleem mstsc cliënt

Ondanks dat de RDP client van Microsoft een robuust programma is kunnen er problemen optreden. 1 van de problemen is het niet kunnen verbinden met een remote machine. Aan dit probleem kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen waarvan er één vaak wordt vergeten. Hierbij gaat het om het volgende probleem:

  1. Gebruiker maakt verbinding vanaf werkstation A naar server X
  2. De verbinding wordt niet toegestaan
  3. Gebruiker maakt verbinding vanaf werkstation B naar server X
  4. De verbinding wordt wel toegestaan.

De oorzaak van dit probleem ligt dus bij werkstation A. Hierbij handeld het zich niet om een netwerk probleem maar een licentie probleem. MSTSC slaat namelijk licentie informatie op binnen het register en er is een mismatch tussen checksum vanaf de server en de opgeslagen licentie.

Om dit probleem op te lossen zijn er een aantal mogelijkheden. Deze worden beschreven in: Microsoft KB artikel 187614

Internet Explorer en RunOnce2.aspx probleem

Probleem:

Bij het starten van Internet Explorer wordt de pagina runonce2.aspx weergegeven.

Helaas gaat dit niet altijd goed of wordt deze geblokeerd door een proxy server. Om IE te gebruiken moet je de pagina tenminste één maal weer te geven.

Oplossing:

Een oplossing is om twee DWORD registerwaarden op 1 te zetten binnen het Windows register......

Lees meer...

Subcategorieën