Microsoft ArtikelenMicrosoft Windows

Installatie Active Directory Domein Controller 2012R2

Dit artikel beschrijft de installatie van de eerste Windows 2012 domein controller in een netwerk. Hierbij wordt er uitgegaan van een Windows 2008 R2 forest, dit om te voorkomen dat er problemen ontstaan met “nog niet” ondersteunde diensten. Met name servers en diensten welke nog niet om kunnen gaan met een Windows 2012 domein.

Lees meer...

Command & Conquer Generals onder Windows 10

Windows 10

Windows 10 kan wat problemen hebben met oudere games. Onder andere C&C Generals werkt niet helemaal "smooth". Om Generals goed aan de praat te krijgen zijn er een aantal acties nodig......

Generals
Lees meer...

Windows 10 de eerste bevindigen

Windows 10 is nu enkele weken officieel uit en het marktaandeel van Windows 10 begint langzamerhand te groeien. Microsoft positioneert Windows 10 als opvolger voor alle cliënt desktop systemen waaronder Windows XP, Vista, 7, 8 en 8.1. Daarnaast zal Windows 10 later dit jaar de opvolger worden voor Windows Phone 8/8.1.
Dit review beschrijft de upgrade naar Windows 10 en de eerste ervaringen met dit OS. Het is moeilijk om een cijfer of waardering te geven op basis van 22 dagen intensief gebruik. Dit review bevat de volgende hoofdstukken:
 1. Upgrade paden
 2. 32- en 64-bit Windows 10
 3. Downloaden van Windows 10
 4. Upgrade Windows XP/Vista naar Windows 10
 5. Upgrade Windows 7/8/8.1 naar Windows 10
 6. Uitvoeren van een Schone installatie
 7. Windows Live
 8. Mijn upgrade ervaringen
 9. Applicatie compatibiliteit
 10. Windows 10 Issues
 11. Windows 10 Privacy
 12. Verbeteringen
 13. Windows Update
 14. Conclusie
Lees meer...

Verwijderen C:\Windows.old

Sinds enige tijd is Windows Server 2012 R2 uit en zijn er velen welke een in-place upgrade uitvoeren van Windows Server 2012 naar Windows 2012 R2. Daarnaast zijn er inmiddels een hoop mensen welke een upgrade naar Windows 8.1 en 10 hebben uitgevoerd.

Na de installatie van de upgrade blijft altijd de folder C:\Windows.old achter. Helaas neemt deze folder behoorlijk wat ruimte in beslag en is het beter deze weg te halen. Nu kan dat op drie verschillende methoden:

 1. Rechtstreeks wissen – Nadeel, het systeem gaat stuk, als het al lukt om het te doen vanwege de rechten;
 2. Doormiddel van Disk Cleanup – Nadeel, Je moet Desktop Experience installeren op een server;’
 3. Doormiddel van een script – Nadeel, je hebt junction.exe nodig uit de Windows SysInternals Suite.

De methodiek waar wij voor kiezen is nummer 3. Hiervoor volgt het onderstaande Powershell Script. Dit script gaat er van uit dat junction.exe is te vinden in het huidige PATH.

# Script to remove windows.old after an upgrade
# Assumes path to sysinternals is in the PATH env variable
$ErrorActionPreference = "Inquire"
junction.exe -accepteula -s -q C:\windows.old | out-file $env:temp\juncts.txt -force
foreach ($line in [System.IO.File]::ReadLines("$env:temp\juncts.txt"))
   {
    if ($line -match "^\\\\")
       {
         $file = $line -replace "(: JUNCTION)|(: SYMBOLIC LINK)",""
           & junction.exe -d "$file"
       }
    }
takeown /F C:\windows.old /R /D Y
echo y | cacls C:\windows.old /T /G Everyone:F

rm C:\windows.old -recurse -force
rm "$env:temp\juncts.txt" -force

Sla bovenstaande script op als Clean2012R2Upgrade.ps1 en voer deze uit vanuit powershell.

Dubbele foldernamen na toepassen van folder omleiding

In veel situaties wordt er gebruik gemaakt van Folder redirection. En in veel situaties gaat dit goed, tot je in een zeer beveiligde omgeving komt en er onderdelen in Windows zijn uitgeschakeld. Bijvoorbeeld de weergave van Libraries uitschakelen om maar iets te noemen.

Het nadeel van Folder Redirection is dat het voor kan komen dat alle omgeleide folders dubbel worden weergegeven. Dus twee keer “Mijn Documenten”, twee keer “Mijn Afbeeldingen” etcetera. Hierdoor wordt het zeer onoverzichtelijk en kan de situatie ontstaan dat gebruikers de data naar een foute lokatie schrijven. Zeer problematisch als dat het tijdelijke profiel is in een omgeving met Mandatory Profiles....

Lees meer...

Te veel Remote Desktop connecties naar een Windows Client

Dit probleem valt zeer eenvoudig op te lossen:

 1. Start een Run-Scherm met [Windows key]-[R];
 2. Type hier het commando: mstsc /v:<servernaam> /console
 3. Druk op [OK]

Met de /console parameter is het mogelijk om het "console" scherm over te nemen (wel met RDP-restricties) en een andere gebruiker er af te gooien.

Connectie probleem mstsc cliënt

Ondanks dat de RDP client van Microsoft een robuust programma is kunnen er problemen optreden. 1 van de problemen is het niet kunnen verbinden met een remote machine. Aan dit probleem kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen waarvan er één vaak wordt vergeten. Hierbij gaat het om het volgende probleem:

 1. Gebruiker maakt verbinding vanaf werkstation A naar server X
 2. De verbinding wordt niet toegestaan
 3. Gebruiker maakt verbinding vanaf werkstation B naar server X
 4. De verbinding wordt wel toegestaan.

De oorzaak van dit probleem ligt dus bij werkstation A. Hierbij handeld het zich niet om een netwerk probleem maar een licentie probleem. MSTSC slaat namelijk licentie informatie op binnen het register en er is een mismatch tussen checksum vanaf de server en de opgeslagen licentie.

Om dit probleem op te lossen zijn er een aantal mogelijkheden. Deze worden beschreven in: Microsoft KB artikel 187614

Command & Conquer Generals onder Windows Vista/ Windows 7

Windows 7 en Windows Vista

Windows Vista kan wat problemen hebben met oudere games. Onder andere C&C Generals werkt niet helemaal "smooth". Om Generals goed aan de praat te krijgen zijn er een aantal acties nodig......

Lees meer...

Subcategorieën

Pagina 1 van 2