Trager wordende Virtual Center server

VMWare Virtual Center slaat veel informatie op over Events en andere acties. Wanneer Virtual Center echter lange tijd in gebruik is zal de database verder en verder groeien. Het resultaat hiervan is een grote database met heel veel records.

De reden is dat Virtual Center geen methode heeft om de database op te schonen waardoor de performance slechter en slechter wordt. Om dit probleem te ondervangen heeft VMWare een artikel beschikbaar gesteld met een aantal scripts voor Microsoft SQL Server en Oracle. Dit artikel is terug te vinden op: VMWARE KB