De oplossing

De oplossing is heel simpel. Open een FTP sessie naar de server, of wanneer de site onder IIS draait ga je gewoon naar de Share waar Joomla is geïnstalleerd.

Op deze locatie staat een een folder met de naam installation. Open deze folder en ga naar de folder sql en daarin de folder mysql. Open hierin het bestand joomla.sql. Ga nu naar de sectie waar het installatie proces fout gaat. Je kan zoeken op:

KEY `idx_usergroup_nested_set_lookup` (`lft`,`rgt`) USING BTREE

Deze is te vinden op regel #1746.

Je kan deze regel aanpassen of zoals ik de sectie overnemen en de oude sectie uit commentarieren. Dit ziet er als volgt uit:

Oud:

-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `#__usergroups`
--


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__usergroups` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary Key',
  `parent_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Adjacency List Reference Id',
  `lft` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set lft.',
  `rgt` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set rgt.',
  `title` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `idx_usergroup_parent_title_lookup` (`parent_id`,`title`),
  KEY `idx_usergroup_title_lookup` (`title`),
  KEY `idx_usergroup_adjacency_lookup` (`parent_id`),
  KEY `idx_usergroup_nested_set_lookup` (`lft`,`rgt`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=9 ;

Nieuw:

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `#__usergroups`
--


-- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__usergroups` (
--   `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary Key',
--   `parent_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Adjacency List Reference Id',
--   `lft` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set lft.',
--   `rgt` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set rgt.',
--   `title` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
--   PRIMARY KEY (`id`),
--   UNIQUE KEY `idx_usergroup_parent_title_lookup` (`parent_id`,`title`),
--   KEY `idx_usergroup_title_lookup` (`title`),
--   KEY `idx_usergroup_adjacency_lookup` (`parent_id`),
--  KEY `idx_usergroup_nested_set_lookup` (`lft`,`rgt`) USING BTREE
-- ) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=9 ;


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `#__usergroups` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Primary Key',
  `parent_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Adjacency List Reference Id',
  `lft` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set lft.',
  `rgt` int(11) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'Nested set rgt.',
  `title` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `idx_usergroup_parent_title_lookup` (`parent_id`,`title`),
  KEY `idx_usergroup_title_lookup` (`title`),
  KEY `idx_usergroup_adjacency_lookup` (`parent_id`),
  KEY `idx_usergroup_nested_set_lookup` (`lft`,`rgt`)
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=9 ;

Vervolg hierna de installatie wizzard en de database zal correct worden aangemaakt.