Database ArtikelenDatabase Artikelen

Database fout tijdens installatie Joomla 3.1.5 en MySql

Zoals te zien is is de site bijgewerkt naar Joomla 3. Natuurlijk ging het niet helemaal zoals de bedoeling was.

Als eerste ging ik van Joomla 1.5 naar Joomla 1.6. Dit ging zonder problemen. De migratie van 1.6 naar 2.5 was een ander verhaal en liep compleet de mist in. Uiteindelijk bleek dit niet aan de Joomla installatie te liggen maar meer aan een Firefox probleem. Ik kon in mijn menu's geen menu-type selecteren, want Firefox vertikte het om de popup java te tonen. Echter was het kwaad al geschied en ik dacht, dit ligt aan Joomla, mijn installatie is corrupt.

Dus de volgende actie was, database leegmaken, site leegmaken en opnieuw beginnen. Ik had een backup van de site en de database, dus het belangrijkste was, ik had mijn tabel jos_content nog. Uiteindelijk begon ik maar aan een nieuwe installatie met het gevolg.... Een foutmelding:

#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=10 ' at line 11

Tja en nu........

Lees meer...

Hidden (verborgen) Oracle parameters opvragen

Stel de juiste instance in ({instance}):

oracle@...........> . oraenv
ORACLE_SID = [TESTRAC] ? {instance}

Login als sysdba:

Oracle@...........> sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 10.2.0.4.0 - Production on Thu May 14 12:35:43 2009
Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All Rights Reserved.

Formateer de uitvoer:

SQL> set linesize 200
SQL> set pagesize 100

Voer volgende statement uit:

SQL> SELECT

a.ksppinm "Parameter",
b.ksppstvl "Session Value",
c.ksppstvl "Instance Value"

FROM

x$ksppi a,
x$ksppcv b,
x$ksppsv c

WHERE

a.indx = b.indx AND
a.indx = c.indx AND
a.ksppinm LIKE '/_%' escape '/';

 

Trager wordende Virtual Center server

VMWare Virtual Center slaat veel informatie op over Events en andere acties. Wanneer Virtual Center echter lange tijd in gebruik is zal de database verder en verder groeien. Het resultaat hiervan is een grote database met heel veel records.

De reden is dat Virtual Center geen methode heeft om de database op te schonen waardoor de performance slechter en slechter wordt. Om dit probleem te ondervangen heeft VMWare een artikel beschikbaar gesteld met een aantal scripts voor Microsoft SQL Server en Oracle. Dit artikel is terug te vinden op: VMWARE KB

Opvragen van een Executieplan op Oracle 10/11

Stel de juiste instance in ({instance}):

oracle@...........> . oraenv
ORACLE_SID = [TESTRAC] ?
{instance}

Login als sysdba:

Oracle@...........> sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 10.2.0.4.0 - Production on Thu May 14 12:35:43 2009
Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All Rights Reserved.

Formateer de uitvoer:

SQL> set linesize 200
SQL> set pagesize 100

Voer hierna het volgende statement uit voor de query:

explain plan for query;
Explained.

Gevolgd door het commando:

SQL> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlxpls.sql

Plan Table
--------------------------------------------------------------------------------
| Operation | Name | Rows | Bytes| Cost | Pstart| Pstop |
--------------------------------------------------------------------------------
| SELECT STATEMENT | | | | | | |
| NESTED LOOPS | | | | | | |
| TABLE ACCESS FULL |EMP | | | | | |
| TABLE ACCESS BY INDEX RO|DEPT | | | | | |
| INDEX UNIQUE SCAN |PK_DEPT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
8 rows selected.

Oracle parameters leegmaken

Stel de juiste instance in ({instance}):

oracle@...........> . oraenv
ORACLE_SID = [TESTRAC] ? {instance}

Login als sysdba:

Oracle@...........> sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 10.2.0.4.0 - Production on Thu May 14 12:35:43 2009
Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All Rights Reserved.

Pas de parameter(s) aan:

SQL> alter system reset parameter scope=both|spfile|memory sid='instance|*';

parameter - naam van parameter
both|spfile|memory - bepaalt waar aanpassing wordt gedaan
instance|* - is waar parameter van toepassing is (instance 1,2,3 etc. of alles *)

Oracle parameters instellen

Stel de juiste instance in ({instance}):

oracle@...........> . oraenv
ORACLE_SID = [TESTRAC] ? {instance}

Login als sysdba:

Oracle@...........> sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 10.2.0.4.0 - Production on Thu May 14 12:35:43 2009
Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All Rights Reserved.

Pas de parameter(s) aan:

SQL> alter system set parameter=value scope=both|spfile|memory sid='instance|*';

parameter - naam van parameter
value - waarde, let op string is zonder '-s (quotes) behalve als string met getal begint of een spatie bevat
both|spfile|memory - bepaalt waar aanpassing wordt gedaan
instance|* - is waar parameter van toepassing is (instance 1,2,3 etc. of alles *)

Oracle parameters opvragen

Stel de juiste instance in ({instance}):

oracle@...........> . oraenv
ORACLE_SID = [TESTRAC] ? {instance}

Login als sysdba:

Oracle@...........> sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 10.2.0.4.0 - Production on Thu May 14 12:35:43 2009
Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All Rights Reserved.

Formateer de uitvoer:

SQL> set linesize 200
SQL> set pagesize 100

Voer volgende statement uit:

SQL> show parameter [parameter_naam]

[parameter_naam] is optioneel

Indexen binnen een schema opnieuw genereren

Maak het volgende script aan met de naam: buildindex.sql:

SET PAGESIZE 0
SET FEEDBACK OFF
SET VERIFY OFF
SPOOL temp.sql
SELECT 'ALTER INDEX ' || a.index_name || ' REBUILD;' FROM all_indexes a WHERE table_owner ='schema' ORDER BY 1/
SPOOL OFF
-- Comment out following line to prevent immediate run
-- @temp.sql
SET PAGESIZE 14
SET FEEDBACK
ON SET VERIFY ON

Stel de juiste instance in {instance}):

oracle@...........> . oraenv
ORACLE_SID = [TESTRAC] ? {instance}

Voer script uit:

Oracle@...........> sqlplus schema/wachtwoord @buildindex.sql

SQL*Plus: Release 10.2.0.4.0 - Production on Thu May 14 12:35:43 2009
Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. All Rights Reserved.
INDEX1
INDEX2
...
...

temp.sql - naam van tijdelijke bestand
schema - naam van het schema
wachtwoord - het wachtwoord van het schema
buildindex.sql - het sql script wat uitgevoerd moet worden.

Subcategorieën